איפור קבוע

 
 

חדש  חדש  חדש !!! 

מחלקת איפור קבוע

בראשותו של האומן

יהודה ליאון סלמה

איפור קבוע

לפרטים נוספים  : 03-7521572/4

או  ב e-mail -    refaelss@walla.co.il