דברי הרבי מליובאביטש

 
 
בס"ד
מדברי הרבי מליובאביטש על חבישת פאה:
הרבי מליובאביטש
 
הרבי מליובאביטש
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !